ยูซีแฟก

ยูซีแฟก

  รายละเอียด


ช่วยในการเจริญเติบโต และช่วยให้สัตว์สมบูรณ์แข้งแรง จากไก่ 1 กิโล ก็เป็น 1.3 กิโล 4 เดือนขัน ส่วน สุกร จาก 100 เป็น 110 กิโล ไก่ เป็ด ใช้ 4 กรัม (1 ช้อนชา ) ต่ออาหาร 1 กก. หรือ 0.45 กก. (1 ป)สุกร โค กระบือ

ใช้ 4 กรัม  (1 ช้อนชา ) ต่ออาหาร 1 - 2 กก. หรือ 0.45 กก. (1 ป)ต่ออาหาร 200 - 300 กก.


  • รหัสสินค้า: ยูซีแฟก
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 90 บาท